กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เนื่องในวันวิสาขบูชา

บรรยากาศการจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามสายชั้น ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น