การประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2560 เวลา 13.00 น. โดยมีนายสุริยะ ชมศรีเมฆ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ส่งความสุขให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องอาเซียน อาคารสมาคมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น