กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล ของนักเรียน โดยมีผู้เข้าประกวดแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ เวเทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น