ทัศนศึกษาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะครู และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งรู้ ณ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น