กิจกรรมโครงการพุทธบุตร สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมโครงการพุทธบุตร ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนางรพี โกมลนุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพุทธบุตร ณ วัดเขาวัง

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น