ค่ายพุทธบุตรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีกิติโรจน์ อำนาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น