อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแบบออนไลน์

วันที่ 27 เมษายน 2565 คณะครูสายชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมการอบรมเฉพาะทางเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อวามยั่งยืน” ทางออนไลน์ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น