สำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่กำกับติดตามหลักสูตรทุจริตศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่กำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมบงกช โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น