ค่ายพุทธบุตรสายชั้น ป.4

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ วัดเขาวังฯ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น