โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา มาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2566 ดร.นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้นำคณะครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มาศึกษาดูงานการจักการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม