มอบโล่เกียรติคุณแด่คณะครูและนักเรียนที่ชนะเลิศงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มอบโล่เกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ รายการดังนี้
1.การแข่งขันร้องเพลงไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
2.การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
3.การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling)ระดับชั้น ป.4-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ

ภาพกิจกรรเพิ่มเติม