คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้าพบผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี

28 มีนาคม 2566 นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการอาวุโสโรงเรียนอนุบาลราชบุรี นำ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าพบท่าน ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสานต่องานโครงการยุวทูตความดี ให้สำเร็จดังปณิธานเพื่อพลังแผ่นดิน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรมาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลกำแพ เพชร นำโดยนางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู็อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

บรรยากาศสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทย์ทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4

วันที่24 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 4

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมสัมนาสร้างจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที 16 มีนาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมนาสร้างจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบโล่เกียรติคุณแด่คณะครูและนักเรียนที่ชนะเลิศงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มอบโล่เกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ รายการดังนี้
1.การแข่งขันร้องเพลงไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
2.การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
3.การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling)ระดับชั้น ป.4-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ

ภาพกิจกรรเพิ่มเติม

การจับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรม การจับฉลากนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม