งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดราชบุรี 

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดราชบุรี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” และมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนทางม้าลาย ให้แก่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ ทางม้าลายบริเวณประตู 2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม