ประชุมครูประจำเดือน กันยายน 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 คณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กันยายน 2565 โดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายบูรณาการ STEM Education แผนก English Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม STEM Education สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนก English Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดราชบุรี 

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดราชบุรี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” และมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนทางม้าลาย ให้แก่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ ทางม้าลายบริเวณประตู 2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) มาศึกษาดูงาน

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมโครงการพัฒนาทักษะเพื่อป้องกันความเสี่ยงวัยใส

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะเพื่อป้องกันความเสี่ยงวัยใส ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำโดยสโมสรซอนต้าราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการ ครูตำรวจ D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการ ครูตำรวจ D.A.R.E. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เด็กปฐมวัย

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” เด็กไทย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล