ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง

PDF Embedder requires a url attribute

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแบบออนไลน์

วันที่ 27 เมษายน 2565 คณะครูสายชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมการอบรมเฉพาะทางเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อวามยั่งยืน” ทางออนไลน์ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานพี่เลี้ยง-65

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้าง-3-อัตรา

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

1) นางสาวธวัลรัตน์  สงกระสินธุ์  ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2)นางสาวเกศวลี  ลักษณเลิศวงศ์  ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3)นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน์  ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรม AR Online Save Energy

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา12.00 น.นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ และคณะรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศในกิจกรรมวาดภาพเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม AR Online Save Energy โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าสายชั้น วิชาการสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

📣 กิจกรรม AR Online Save Energy

📣 กิจกรรม AR Online Save Energy🌟 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 📌 นักเรียนสามารถคลิกเพื่อเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ และ ปริ้นเกียรติบัตรออนไลน์ได้จากเว็บเพจhttps://sites.google.com/view/ar-online-save-energy/homeขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้