ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีครั้งที่1/2565

วันที่14 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรับนักเรียนระดับสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมบงกช โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณครูศรีสะคราญ อังสุนิรันดร์ และคุณครูนาที แย้มขยาย ที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม