โครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่

วันที่  24  มีนาคม  2560 นางรพี   โกมลนุสิต  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการประชุมในโครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนชันอนุบาลปีที่ 2 ที่เลื่อนชั้นไปสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้พบกับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ณ อาคารสมาคมฯ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

 

วันที่  21 มีนาคม  2560  นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  ณ  อาคารโดมเขียว  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  โดยโครงการนี้เพื่อให้นักเรียนมีคูุณลักษณะอันพึงประสงค์     ตามหลักสูตรการศึกาาขั้นพื้นฐาน  มีนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 32  คน

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดการจับฉลากเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00  น. นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานดำเนินการจับฉลาก  เพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรม

มอบใบประกาศนียบัตรโครงการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.E.R.(ประเทศไทย)

วันที่  23  กุมภาพันธ์  2560  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี  ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  โครงการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.E.R.(ประเทศไทย)  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี    มีพันตำรวจโท ดอกไม้ บุญศิลป์  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ณ  ห้องประชุมบัวชมพู

โครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  นางจิรพรรณ คชสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่  ณ อาคารโดม  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2   เตรียมความพร้อมเพื่อเลื่อนชั้นไปสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 2/2560

วันที่  10  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 16.00  น.  นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรีครั้งที่  2/2560  ณ  ห้องประชุมบัวชมพู  อาคารสมาคมผู้ปครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2560

16142926_1168623779899842_7221458839338932858_n

วันที่   20  มกราคม  2560  โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2560  นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  อ่านสาสน์วันเด็กจากนายกรัฐมนตรี  และมอบของรางวัล  และของขวัญวันเด็กให้แก่หัวหน้าสายชั้น  เพื่อนำไปให้นักเรียนในสายชั้นจับฉลากต่อไป

ชมภาพกิจกรรม

กล้าคิด กล้าทำ กิจกรรมหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่  18  มกราคม  2559   นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ  กล้าคิด กล้าทำ  กิจกรรมหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนสายชั้นอนุบาล 1  และ 2  ณ  อาคารโดมเขียว  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่5/2559

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่  27  ธันวาคม  2559  เวลา  14.00  น.  ดร.สุริยะ  ชมศรีเมฆ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรีครั้งที่5/2559  ณ  ห้องอาเซียนศึกษา  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

อนุบาลราชบุรีร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

pc090032

วันที่  9  ธันวาคม 2559  เวลา 09.00 น. นางปราณี  ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  นำคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”  ณ  โรงยิมเนเซี่ยม 4,000  ที่นั่ง  จังหวัดราชบุรี  มีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ซึ่ง ปปช.จังหวัดราชบุรี เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว

ภาพกิจกรรม