ประกาศของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ครูจ้างสอน-1

ใส่ความเห็น